Aineistopankki | Vesihuolto | Tutkimus tai selvitys | Suomi

Markbäddarnas funktion, kontroll och utvärdering av markbäddar

Tutkimustiivistelmä Ruotsissa tehdystä tutkimuksesta, jossa selvitetään puhdistamoiden suunnittelua, virtausolosuhteita, BOD:n, fosforin ja typen poistumia, käsitellyn jäteveden hygieenistä laatua, maasuodattimen iän vaikutusta puhdistustulokseen ja toimivuuteen sekä suodatinhiekan laatua.

Lataa tiedosto