Aineistopankki | Vesien kestävä käyttö | Ohje tai opas | Suomi

Metsänhoito happamilla sulfaattimailla

Luonnonvarakeskuksen raportti metsänhoidosta happamilla sulfaattimailla. Raportissa käsitellään happamien sulfaattimaiden kartoitusmenetelmiä, metsänhoitotoimia ja metsänhoidon vesiensuojelua. Raportissa annetaan toimintasuositukset kunnostusojituksen suunnitteluun ja toteutukseen happamien sulfaattimaiden esiintymisalueella.

Lataa tiedosto