Aineistopankki | Vesien kestävä käyttö | Tutkimus tai selvitys | Ruotsi

Miljörapport Åbo kustområde

Miljörapport i anslutning till planen för hantering av översvämningsrisker i Åbo kustområde. I miljörapporten bedöms hur de åtgärder som presenteras i planen för hantering av översvämningsrisker påverkar bland annat regionens befolkning, natur, landskap och användning av naturresurser.

Lataa tiedosto