Aineistopankki | Vesien kestävä käyttö | Lomake | Suomi

Ojitustoimitushakemus (PDF)

Vesilaissa on määritetty, missä tilanteissa on pidettävä ojitustoimitus. Ojitustoimituksessa vahvistetaan ojitussuunnitelma ja päätetään mm. ojituksen kustannusten jakamisesta hyödynsaajien kesken. Ojitustoimitusta haetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus).

Ojitustoimituksen hakemuslomakkeen voi ladata alla olevasta linkistä. Täytetty lomake palautetaan alueen ELY-keskukseen.

Lataa tiedosto