Etusivu | Vesien kestävä käyttö | Suunnitelma tai ohjelma | Ruotsi

Plan för hantering av översvämningsrisker i Lappo ås avrinningsområde för åren 2022-2027

I planen för hantering av översvämningsrisker presenteras målen för hanteringen av översvämningsriskerna samt vilka åtgärder som vidtas för att försöka nå målen.

Lataa tiedosto