Etusivu | Vesihuolto | Tietokortti | Suomi

Raita BioBox harmaavesisuodatin

BioBox harmaavesisuodatin on tarkoitettu harmaiden kotitalousjätevesien käsittelyyn vapaa-ajan asutuksessa. BioBox on maahan asennettava jatkuvatoiminen harmaavesisuodatin, joka perustuu biologiseen mikrobitoimintaan. Tuoteperheeseen kuuluu neljä erikokoista puhdistamoa.

Jätevesien käsittelyn periaatteet ja vaiheet

BioBox harmaavesisuodatin toimii jatkuvalla virtaamalla. Puhdistus perustuu biologiseen mikrobitoimintaan, joka tapahtuu suodatinelementeissä, sekä kiintoaineen suodattumiseen. Elementtejä on kolmea eri tiheyttä (290, 350, 450 m2/m3). Elementeissä olevat mikrobit poistavat orgaanista ainesta biologisesti. Elementtien suuri pinta-alan ja hyvä ilmankierto tehostavat puhdistusta.

Puhdistettu vesi voidaan johtaa ojaan, kivipesään tai suodattaa maahan. Lisätarvikkeena on SM 150 suodatuslevy (100 cm x 120 cm x 4 cm) sekä RAITA biomoduuli, joilla voidaan rakentaa jälkisuodatus.

Valokuva BioBox laitteesta
BioBox XL (Kuva: Raita Environment)

Jätevesien käsittelyjärjestelmään kuuluvat seuraavat vaiheet:

 • jäteveden johtaminen prosessisäiliöön
 • jäteveden suodattaminen suodatinkerrosten läpi
 • puhdistetun jäteveden johtaminen purkuputkeen

Sellaisenaan BioBox soveltuu vähäisten pesuvesien käsittelyyn. Kapasiteettia voidaan nostaa esikäsittelemällä jätevesi saostuskaivolla (min 400 l) tai asentamalla kaksi tai useampi BioBox yksikköä rinnakkain.

Suodatinelementit nostetaan ylös ja puhdistetaan tarvittaessa (kerran 1-2 vuodessa) harjaamalla kuivuneet levyt tai pesemällä painepesurilla. Elementeistä puhdistettava jäte kompostoidaan tai toimitetaan jätehuoltoon.

Tuoteperheen puhdistamot

 • BioBox M/SLIM: mitoitusvirtaama 400 l/vrk
 • BioBox M+RW: mitoitusvirtaama 500 l/vrk
 • BioBox XL: mitoitusvirtaama 600 l/vrk
 • BioBox XL+: mitoitusvirtaama 750 l/vrk

Puhdistamon rakenne ja asennus

BioBox harmaavesisuodatin voidaan asentaa maahan. Puhdistamo on asennettava laitetoimittajan ja suunnittelijan ohjeiden, piirustusten ja työselitysten mukaisesti.

 • BioBox XL mitoitusvirtaama: 600 l/vrk, 1-5 hlöä
 • BioBox XL mitat: leveys 900 mm, pituus 900 mm, korkeus 850 mm
 • BioBox XL paino: 23/(30) kg
 • Puhdistamo ei tarvitse sähköliitäntää
 • Lämpöeristyksen tarve on tapauskohtainen, kesäkäytössä lämpöeristystä ei tarvita.
 • Jätevedet voidaan johtaa puhdistamoon viettoviemärillä tai pumppaamalla.

Puhdistettu vesi voidaan johtaa ojaan, kivipesään tai suodattaa maahan. Valikoimassa on SM 150 suodatuslevy (100 cm x 120 cm x 4 cm) tai RAITA biomoduuli, joilla pieni jälkisuodatus on rakennettavissa. RAITA biomoduulia käytetään erityisesti, kun maaperä ei sovellu imeytykseen (kallioinen tai savinen maaperä, lyhyt välimatka vesistöön).

Puhdistamon käyttö ja huolto

Puhdistamon hyvän toiminnan edellytyksenä on säännöllinen seuranta. Puhdistamon toimintaa tulee tarkkailla säännöllisesti kerran viikossa katsomalla säiliöiden sisään. Poikkeavan toiminnan (mm. hajun, värin, äänen, virtausten) syyt tulee selvittää ja virhetoiminta korjata.

Suodatinelementit nostetaan ylös ja puhdistetaan harjaamalla suotimien biokasvusto kompostiin tai muuten puhdistamalla suotimet noin kerran vuodessa.

Puhdistamon toimivuus

Toistaiseksi Suomen ympäristökeskuksen tiedossa ei ole puolueettomien tahojen tekemiä tutkimus- ja seurantatuloksia BioBox harmaavesisuodattimen toimivuudesta tavanomaisissa käyttökohteissa.

Jätevesijärjestelmän suunnittelussa ja valinnassa kannattaa käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa. Puhdistamon toimivuuden edellytyksenä on, että puhdistamo on asennettu oikein, ja sitä käytetään ja huolletaan valmistajan ohjeiden mukaan. Yksittäisen käyttökohteen puhdistustulos riippuu aina paikallisista olosuhteista, kuten jäteveden määrästä, laadusta ja lämpötilasta, sekä niiden vaihteluista.

Lisätietoa puhdistamosta voi kysyä valmistajalta: Raita Environment