Etusivu | Vesihuolto | Tietokortti | Suomi

RAITA BioHS harmaavesipuhdistamo

BioHS harmaavesipuhdistamo on tarkoitettu harmaiden kotitalousjätevesien käsittelyyn ympärivuotisessa asutuksessa. BioHS on biologinen puhdistamo, joka asennetaan maahan tai rakennuksen sisälle esimerkiksi kellariin. Puhdistamo soveltuu erityisesti kohteisiin, joissa tuotettava jätevesimäärä on pientaloluokkaa tai suurempi. Puhdistamo koostuu saostussäiliöstä ja prosessisäiliöstä. Tuoteperheeseen kuuluu seitsemän erikokoista puhdistamoa.

Jätevesien käsittelyn periaatteet ja vaiheet

BioHS harmaavesipuhdistamo toimii jatkuvalla virtaamalla. BioHS puhdistusyksikkö on biologinen suodatin, joka on tarkoitettu harmaiden jätevesien käsittelyyn. Puhdistusyksiköitä on kolmen kokoisia, maksimissaan usean sadan henkilön jätevesien käsittelyyn. Puhdistamo koostuu saostussäiliöstä ja prosessisäiliöstä, jonka sisällä jätevettä pumpataan biologisen suodatinosan läpi. Suodatinosa koostuu neljästä suodatinlevystä, jotka ovat neljää eri tiheyttä (150, 290, 350 ja 450 m2/m3). Puhdistettu jätevesi voidaan johtaa ojaan, kivipesään tai suodattaa maahan.

Valokuva Raita BioHS puhdistamosta asennettuna sisätiloihin
RAITA BioHS © Raita Environment

Jätevesien käsittelyjärjestelmään kuuluvat seuraavat vaiheet:

 • harmaan jäteveden johtaminen kaksiosaiseen saostussäiliöön
 • jäteveden johtaminen prosessisäiliöön
 • jäteveden pumppaus prosessisäiliön pohjalta suodatinelementtien päälle
 • lietteen laskeutuminen suodatinelementtien alla olevaan säiliön osaan
 • puhdistetun jäteveden johtaminen poistosuodattimen kautta purkuputkeen

Tuoteperheen puhdistamot

 • HS 1,5: mitoitusvirtaama 1500 l/vrk, 1-2 kotitaloutta
 • HS 2: mitoitusvirtaama 2000 l/vrk, 2-4 kotitaloutta
 • HS 3: mitoitusvirtaama 3000 l/vrk, 4-6 kotitaloutta
 • HS 4: mitoitusvirtaama 4000 l/vrk, 6-8 kotitaloutta
 • HS 5: mitoitusvirtaama 5000 l/vrk, 8-10 kotitaloutta
 • HS 6: mitoitusvirtaama 6000 l/vrk, 10-12 kotitaloutta
 • HS XL: mitoitusvirtaama 5-50 m3/vrk

Puhdistamon rakenne ja asennus

Puhdistamo on suunniteltu asennettavaksi maahan tai rakennuksen sisälle esimerkiksi kellariin. Puhdistamo on asennettava laitetoimittajan ja suunnittelijan ohjeiden, piirustusten ja työselitysten mukaisesti.

 • HS 2 puhdistamon mitat: leveys 1200 mm, korkeus 1500 mm, pituus 1200 mm
 • Puhdistamo tarvitsee sähköliitännän
 • Lämpöeristyksen tarve on tapauskohtainen

Puhdistamon käyttö ja huolto

Puhdistamon hyvän toiminnan edellytyksenä on säännöllinen seuranta. Puhdistamon toimintaa tulee tarkkailla säännöllisesti esimerkiksi kerran viikossa katsomalla säiliöiden sisään. Poikkeavan toiminnan (mm. hajun, värin, äänen, virtausten) syyt tulee selvittää ja virhetoiminta korjata.

 • Jätevedet voidaan johtaa puhdistamoon viettoviemärillä tai pumppaamalla.
 • Lietettä tyhjennetään saostuskaivosta kerran vuodessa.
 • Suodatinelementtipaketti nostetaan ylös ja puhdistetaan harjaamalla tai pesemällä suotimet noin 2-3 vuoden välein.
 • Elementeistä puhdistettava jäte kompostoidaan tai toimitetaan jätehuoltoon.
 • Ilmapumpun (40 w) kalvosarja vaihdetaan noin 2-4 vuoden välein.
 • Poistovesisuodatin puhdistetaan lietetyhjennyksen yhteydessä kerran vuodessa.
 • Puhdistamoon voidaan liittää pintahälytys, joka voidaan liittää merkkivaloon tai hälytysjärjestelmään. Hälytys ilmoittaa lietetilan täyttymisestä ja poistosuodattimen puhdistuksen tarpeesta.
 • Puhdistamo voidaan liittää laitevalmistajan huollon piiriin.

Puhdistamon toimivuus

BioHS harmaavesipuhdistamoiden toimivuudesta on puolueettomien tahojen tekemiä tutkimus- ja seurantatuloksia tavanomaisissa käyttökohteissa:

Raita biologinen puhdistamo HS 0,6 – Naantali

Jätevesijärjestelmän suunnittelussa ja valinnassa kannattaa käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa. Puhdistamon toimivuuden edellytyksenä on, että puhdistamo on asennettu oikein, ja sitä käytetään ja huolletaan valmistajan ohjeiden mukaan. Yksittäisen käyttökohteen puhdistustulos riippuu aina paikallisista olosuhteista, kuten jäteveden määrästä, laadusta ja lämpötilasta, sekä niiden vaihteluista.

Lisätietoa puhdistamosta voi kysyä valmistajalta: Raita Environment