Aineistopankki | Vesien tila ja kunnostus | Ohje tai opas | Suomi

Rantaeroosio ja sen torjunta

Tässä oppaassa selvitetään jokirantojen sekä pienten uomien eroosion syitä, annetaan tietoa eroosion vaikutuksista sekä esitellään eroosion torjunnan käytännön menetelmiä. Opas on tarkoitettu yksityisten rantojen kunnostusta suunnitteleville kansalaisille sekä vesistöjen kunnostushankkeiden vastuuhenkilöille.

Lataa tiedosto