Aineistopankki | Vesien kestävä käyttö | Tutkimus tai selvitys | Suomi

Rumpurakenteiden ympäristöongelmat, niiden ehkäisy ja korjaaminen

Tutkimuksen tavoitteena on edistää vesialueiden ylitysrakenteisiin liittyvien ympäristöongelmien tunnettavuutta sekä niiden välttämis- ja korjaamiskäytäntöjä. Tarkastelussa keskitytään ensisijaisesti rumpurakenteisiin sekä kaloihin.

Lataa tiedosto