Aineistopankki | Vesien kestävä käyttö | Tutkimus tai selvitys | Suomi

Säännöstelyjen kehittämistyön vaikutukset Oulujoen vesistössä – seurannan tulokset vuosina 1999–2009

Selvityksessä tarkastellaan säännöstelyn kehittämissuositusten toteutumista Oulujoen vesistössä ja sitä, ovatko suositukset vaikuttaneet tarkoitetulla tavalla vesistön käyttöön ja vesiluontoon.

Lataa tiedosto