Aineistopankki | Vesien kestävä käyttö | Tutkimus tai selvitys | Suomi

Sopeutumistarve ilmastonmuutokseen vesistöjen säännöstelyssä

Tämä on raportti ILMAVA-selvityksestä, jossa arvioitiin valtakunnallisella tasolla, kuinka monessa tapauksessa ilmastonmuutokseen sopeutuminen edellyttää vesistön säännöstelyluvan tarkistamista.

Lataa tiedosto