Aineistopankki | Vesien kestävä käyttö | Tutkimus tai selvitys | Suomi

Tengeliönjoen säännöstelyn kehittäminen

Tengeliönjoen säännöstelyn kehittämisselvityksen yhteenveto ja suositukset. Raportissa on esitetty selvitystyön eri vaiheet ja sen keskeisimmät tulokset sekä annetaan ehdotuksia Tengeliönjoen säännöstelyn parantamiseksi.

Lataa tiedosto