Aineistopankki | Vesien kestävä käyttö | Tutkimus tai selvitys | Suomi

Teuronjoen-Puujoen hydrologiset laskelmat

Tämän selvityksen tarkoituksena on tarkastella Teuronjoen ja Puujoen valuma-alueiden järvien säännöstelyä ja niiden kehittämismahdollisuuksia, ottaen huomioon muuttuva ilmasto ja vesistön nykyiset käyttötarpeet.

Lataa tiedosto