Aineistopankki | Vesihuolto | Tutkimus tai selvitys | Suomi

Tuhat kaivoa – Suomen kaivovesien fysikaalis-kemiallinen laatu vuonna 1999

Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa koko maassa haja-asustusalueilla talousvedeksi käytettävien yksityiskaivojen veden laatua.

Lataa tiedosto