Aineistopankki | Vesien kestävä käyttö | Tutkimus tai selvitys | Suomi

Tulvavesien pidättäminen Vantaan-Herajoen valuma-alueella

Veden pidättäminen valuma-alueella on yksi Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaan kirjatuista toimenpiteistä. Tavoitteena tulvavesien pidättämisellä valuma-alueella on vähentää tulvariskejä ja -vahinkoja asutus-, teollisuus ja muilla tulvien suhteen riski- ja vahinkoalttiilla alueilla.

Lataa tiedosto