Aineistopankki | Vesihuolto | Tutkimus tai selvitys | Suomi

Valtakunnallinen kaivovesitutkimus – talousveden laatu ja siihen vaikuttavat tekijät

Valtakunnallisessa kaivovesitutkimuksessa selvitettiin 1421 kaivon veden laatu kertatutkimuksena ja 421 kaivon veden
laatu kolmena eri vuodenaikana. Kaivot oli valittu siten, että otanta mahdollisimman hyvin edustaisi haja-asutusalueilla käytettävän omasta kaivosta saatavan talousveden laatua.

Lataa tiedosto