Etusivu | Vesihuolto | Tietokortti | Suomi

Vesi-Veikka harmaavesisuodatin

Vesi-Veikka harmaavesisuodatin on tarkoitettu harmaiden kotitalousjätevesien käsittelyyn vapaa-ajan asunnoilla. Vesi-Veikka ei edellytä saostussäiliötä ennen harmaavesisuodatinta. Mitoitusvirtaamansa 500 l/vrk puolesta Vesi-Veikka soveltuu 1-5 asukaan harmaiden jätevesien käsittelyyn.

Jätevesien käsittelyn periaatteet ja vaiheet

Vesi-Veikka harmaavesisuodatin toimii jatkuvalla virtaamalla ja jätevesi virtaa painovoimaisesti laitteiston läpi. Veden puhdistaminen tapahtuu suodattumalla turpeen läpi, biologisten, fysikaalisten ja kemiallisten mekanismien avulla. Turpeeseen muodostuu mikrobieliöstö, joka hajottaa jäteveden orgaanista ainetta. Pääasiassa puhdistaminen on biologista ja mekaanista. Suodattimen jälkeen puhdistunut vesi voidaan johtaa avo-ojaan tai imeyttää maahan.

Poikkileikkauskuva Vesi-Veikka puhdistamosta.
Vesi-Veikka ©Jita

Jätevesien käsittelyjärjestelmään kuuluvat seuraavat vaiheet:

 • jäteveden johtaminen jakoputken kautta suodattimeen
 • jäteveden kulkeutuminen turpeen läpi
 • käsitellyn jäteveden kokoaminen pohjalta lekasorakerroksesta ja johtaminen purkuputkea pitkin purkupaikkaan

Puhdistamon rakenne ja asennus

Harmaavesisuodatin Vesi-Veikka voidaan asentaa maan alle, osittain maan alle tai maan päälle. Puhdistamo on asennettava laitetoimittajan ja suunnittelijan ohjeiden, piirustusten ja työselitysten mukaisesti.

 • Mitoitusvirtaama: 500 l/vrk, 1-5 hlöä
 • Puhdistamon mitat: leveys 600 mm, pituus 1000 mm, korkeus 700 mm
 • Kuljetuspaino 50 kg
 • Puhdistamo ei tarvitse sähköliitäntää
 • Lisävarusteet: ilmalukkokaivo, mikäli viemärissä ei ole vesilukkoa; padotuskaivo, mikäli jätevesi pumpataan
 • Lämpöeristyksen tarve on tapauskohtainen, kesäkäytössä lämpöeristystä ei tarvita. Valmistaja suosittelee, että ympärivuotisessa käytössä suodatin eristetään huolellisesta ja suodatin varustetaan itsesäätyvällä lämmityskaapelilla. Talvikäytössä suositellaan myös ilmankierron rajoittamista.
 • Asennussyvyys maksimissaan 510 mm maanpintaan
 • Mahdollisuus näytteenottoon on asentamalla näytteenottokaivo suodattimen jälkeen tai ottamalla näyte purkuputken päästä.

Puhdistamon käyttö ja huolto

Puhdistamon hyvän toiminnan edellytyksenä on säännöllinen seuranta. Puhdistamon toimintaa tulee tarkkailla säännöllisesti esimerkiksi kerran viikossa katsomalla säiliöiden sisään. Poikkeavan toiminnan (mm. hajun, värin, äänen, virtausten) syyt tulee selvittää ja virhetoiminta korjata.

 • Vedenjakoputki tarkastetaan kerran kuukaudessa. Mikäli vedenjakoputki on likaantunut, se harjataan tai pyyhitään puhtaaksi.
 • Normaalikäytössä turvemassan vaihtoväli on vähintään 100 käyttöpäivää ja suotuisissa olosuhteissa massa on käyttökelpoinen useita vuosia. Suodattimessa käytetään laitevalmistajan toimittamaa turvemassaa. Poistettava turvemassa kompostoidaan.
 • Pintakerroksen kuoriminen ja korvaaminen uudella suodatinmassalla riittää useassa tapauksessa.
 • Mikäli suodatin läpäisee vettä heikosti tai vesi seisoo suodattimessa, tarkistetaan, ettei poistoputki ole tulossa. Muussa tapauksessa suodatin tai jakoputki on mennyt kiintoaineesta tukkoon ja ensiapuna voi ottaa lapiolla suodatinmateriaalin yläosasta 5 cm kerroksen pois ja sekoittaa jäljelle jäävää massaa. Poista myös kaikki kovettunut massa. Puhdista jakoputki.

Puhdistamon toimivuus

Toistaiseksi Suomen ympäristökeskuksen tiedossa ei ole puolueettomien tahojen tekemiä tutkimus- ja seurantatuloksia Vesi-Veikka harmaavesisuodattimen toimivuudesta tavanomaisissa käyttökohteissa.

Jätevesijärjestelmän suunnittelussa ja valinnassa kannattaa käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa. Puhdistamon toimivuuden edellytyksenä on, että puhdistamo on asennettu oikein, ja sitä käytetään ja huolletaan valmistajan ohjeiden mukaan. Yksittäisen käyttökohteen puhdistustulos riippuu aina paikallisista olosuhteista, kuten jäteveden määrästä, laadusta ja lämpötilasta, sekä niiden vaihteluista.

Lisätietoa puhdistamosta voi kysyä valmistajalta: Jita Oy