Aineistopankki | Vesihuolto | Tutkimus tai selvitys | Suomi

Vesihuoltolaitokset 2014. Viemärilaitokset

Vuoden 2014 vesihuoltolaitosten laitoskohtaiset tiedot jätevesistä. Vastaavat tiedot talousvesistä on julkaistu ”Vesihuoltolaitokset 2014. Vesilaitokset” -julkaisussa sekä valtakunnalliset yhteenvetotiedot vuosilta 1970-2014 on julkaistu ”Vesihuoltolaitokset 1970–2014” -julkaisussa.

Lataa tiedosto