Etusivu | Vesihuolto | Tietokortti | Suomi

Vestelli Biopuhdistaja

Vestelli Biopuhdistaja on tarkoitettu harmaiden kotitalousjätevesien käsittelyyn kesä- tai ympärivuotisessa käytössä. Vestelli Biopuhdistaja on biologinen puhdistamo, joka toimii jatkuvatoimisesti. Puhdistamo koostuu maahan asennettavasta betonisesta säiliöstä, johon kuuluu saostussäiliöosa, biologinen osa ja jälkisaostusosa, sekä puhdistamoon kuuluvasta ilmapumpusta. Tuoteperheeseen kuuluu kaksi erikokoista puhdistamoa.

Jätevesien käsittelyn periaatteet ja vaiheet

Vestelli Biopuhdistaja toimii jatkuvalla virtaamalla. Jätevesi johdetaan viettoviemärillä säiliön ensimmäiseen osastoon, joka toimii saostussäiliönä. Jätevesi siirtyy painovoimaisesti toiseen osastoon, jossa se kulkee kantoaineen lävitse alhaalta ylös. Kantoaineena toimii muovinen verkkoputkimoduuli, jota ilmastetaan biokasvuston ylläpitämiseksi. Kolmannen osaston pohjalta jätevesi siirtyy purkupaikalle.

Jäteveden orgaanista kuormitusta vähennetään viipymällä, biologisesti hajottamalla ja mekaanisesti suodattamalla verkkoputkimoduuleissa.

Leikkauskuva Vestelli biopuhdistajasta
Leikkauskuva ©Vestelli Oy

Jätevesien käsittelyjärjestelmään kuuluvat seuraavat vaiheet:

 • Jäteveden johtaminen esiselkeytykseen
 • Jäteveden ohjaaminen kantoaineen läpi, jossa jätevettä ilmastetaan
 • Käsitellyn jäteveden johtaminen jälkisaostusosastosta purkuputkeen

Tuoteperheen puhdistamot

 • Biopuhdistaja 3: mitoitusvirtaama 750 l/vrk, 1-6 hlöä
 • Biopuhdistaja 4: mitoitusvirtaama 1200 l/vrk, 1-10 hlöä

Puhdistamon rakenne ja asennus

Biopuhdistaja asennetaan maan alle. Puhdistamo on asennettava laitetoimittajan ja suunnittelijan ohjeiden, piirustusten ja työselitysten mukaisesti.

Biopuhdistaja 3

 • Mitoitusvirtaama: 750 l/vrk, 1-6 hlöä
 • Puhdistamon mitat: halkaisija 1200 mm, korkeus 2200 mm
 • Paino: 1200 kg
 • Puhdistamo tarvitsee sähköliitännän. Sähkönkulutus on n. 1,0 kWh/vrk ja vuodessa 365 kWh.

Lämpöeristyksen tarve on tapauskohtainen. Valmistaja suosittelee, että puhdistamo asennetaan routarajan alapuolelle tai lämpöeristetään 1 m säteellä säiliön ympäriltä vettymättömällä eristelevyllä.

Puhdistamon käyttö ja huolto

Puhdistamon hyvän toiminnan edellytyksenä on säännöllinen seuranta. Puhdistamon toimintaa tulee tarkkailla säännöllisesti esimerkiksi kerran kuukaudessa katsomalla säiliöiden sisään. Poikkeavan toiminnan (mm. hajun, värin, äänen, virtausten) syyt tulee selvittää ja virhetoiminta korjata.

 • Puhaltimen toimintaa on hyvä seurata säännöllisesti
 • Lietettä poistetaan noin kerran vuodessa. Lietteen määrää on hyvä tarkkailla.
 • Jos puhdistajaa ei käytetä pakkaskuukausina ja puhallin sammutetaan, se tulee tyhjentää.

Puhdistamon toimivuus

Biopuhdistamo 3:n toimivuudesta on puolueettomien tahojen tekemiä tutkimus- ja seurantatuloksia:

Vestelli Biopuhdistaja 3, toimivuustestauksen kootut tulokset

Vestelli harmaavesipuhdistamo, Hämeenkyrö

Jätevesijärjestelmän suunnittelussa ja valinnassa kannattaa käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa. Puhdistamon toimivuuden edellytyksenä on, että puhdistamo on asennettu oikein, ja sitä käytetään ja huolletaan valmistajan ohjeiden mukaan. Yksittäisen käyttökohteen puhdistustulos riippuu aina paikallisista olosuhteista, kuten jäteveden määrästä, laadusta ja lämpötilasta, sekä niiden vaihteluista.

Lisätietoa puhdistamosta voi kysyä laitteen valmistajalta: Vestelli Oy