Etusivu | Vesihuolto | Tietokortti | Suomi

Willa harmaavesisuodatin

Willa harmaavesisuodatin on tarkoitettu harmaiden kotitalousjätevesien käsittelyyn vapaa-ajan asutuksessa, mutta se voidaan tapauskohtaisesti asentaa myös vakinaisen asunnon harmaiden jätevesien käsittelyyn. Mitoitusvirtaamansa 750 l/vrk puolesta puhdistamo soveltuu 1-5 asukkaan harmaiden jätevesien käsittelyn. Willa on jatkuvatoiminen biologinen puhdistamo, joka asennetaan joko maanpinnan ylä- tai alapuolelle. Suodatinpussi kestää vapaa-ajan käytössä yhden kauden ja omakotitaloissa vaihtoväli on 2-3 kertaa vuodessa.

Jätevesien käsittelyn periaatteet ja vaiheet

Willa harmaavesisuodatin toimii jatkuvalla virtaamalla. Puhdistamo ei vaadi saostussäiliön käyttöä ennen jäteveden puhdistamoon johtamista. Willa on biologinen suodatin, jossa jätevedet johdetaan Willan tuloputken ja jakolaitteen kautta suodattimen yläosaan, mistä se suodattuu alaspäin. Suodattunut jätevesi kerätään lähtöputkeen ja johdetaan purkupaikkaan. Suodatinmateriaalina on erikoisvalmisteinen purumassa, joka asennetaan valmiissa pusseissa suodattimeen. Jos pistekuormitus on suuri, asennetaan purumassan yläpuolelle puskuriallas.

Willa vähentää jäteveden orgaanista ainetta biologisesti hajottamalla ja suodattamalla. Fosforinpoistoa voidaan tehostaa puhdistamon pohjalle laitettavalla suodatinmateriaalilla, esim. Nordkalk Filtra P-massaa.

Valokuva Willa harmaavesisuodattimesta
Willa harmaavesisuodatin © Konva-Center Oy

Jätevesien käsittelyjärjestelmään kuuluvat seuraavat vaiheet:

 • harmaan jäteveden johtaminen puhdistamoon
 • jäteveden suodattaminen suodatinmassan läpi
 • fosforinpoistoa tehostettaessa jäteveden johtaminen fosforisuodattimen läpi
 • puhdistetun jäteveden johtaminen näytteenottokaivon kautta purkuputkeen.

Puhdistamon rakenne ja asennus

Willa harmaavesisuodatin voidaan asentaa joko maanpinnan ylä- tai alapuolelle. Puhdistamo on asennettava laitetoimittajan ja suunnittelijan ohjeiden, piirustusten ja työselitysten mukaisesti.

 • Mitoitusvirtaama: 750 l/vrk, 1-5 hlöä
 • Puhdistamon mitat: korkeus 1230 mm, halkaisija 600 mm
 • Paino 45 kg
 • Puhdistamo ei tarvitse sähköliitäntää
 • Puhdistamo toimii ilman kemikaaleja
 • Talvikäytössä olevaan suodattimeen laitevalmistaja suosittelee sisääntuloputkeen tai suodattimen pintaan asennettavaa lämpökaapelia jolloin sähköliitäntä on välttämätön.
 • Puhdistamon tulo- ja lähtöputken välinen korkeusero on 865 mm. Jätevedet johdetaan Willa –puhdistamoon viettoviemärillä, mutta tarvittaessa jätevedet voidaan pumpata.
 • Puhdistamon tilantarve on alle 1 m2 ja laitteen voi asentaa myös maan päälle kohteissa missä on vaikeaa tai mahdotonta kaivaa.
 • Maanpinnan alapuolelle asennettaessa käsitelty jätevedet voidaan imeyttää näytteenottokaivosta suoraan maahan. Maahan imeytystä suunniteltaessa on varmistettava, että paikka ja maaperä ovat imeytykseen sopivat.

Puhdistamon käyttö ja huolto

Puhdistamon hyvän toiminnan edellytyksenä on säännöllinen seuranta. Puhdistamon toimintaa tulee tarkkailla säännöllisesti esimerkiksi kerran viikossa katsomalla säiliöiden sisään. Poikkeavan toiminnan (mm. hajun, värin, äänen, virtausten) syyt tulee selvittää ja virhetoiminta korjata.

 • Suodatinmateriaali on vaihdettava noin kerran vuodessa. Uudet materiaalit tilataan laitevalmistajalta.
 • Puupurusuodatinmateriaali voidaan polttaa tai kompostoida.

Puhdistamon toimivuus

Toistaiseksi Suomen ympäristökeskuksen tiedossa ei ole puolueettomien tahojen tekemiä tutkimus- ja seurantatuloksia Willa harmaavesisuodattimen toimivuudesta tavanomaisissa käyttökohteissa.

Jätevesijärjestelmän suunnittelussa ja valinnassa kannattaa käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa. Puhdistamon toimivuuden edellytyksenä on, että puhdistamo on asennettu oikein, ja sitä käytetään ja huolletaan valmistajan ohjeiden mukaan. Yksittäisen käyttökohteen puhdistustulos riippuu aina paikallisista olosuhteista, kuten jäteveden määrästä, laadusta ja lämpötilasta, sekä niiden vaihteluista.

Lisätietoa puhdistamosta voi kysyä valmistajalta: Ab Konva-Center Oy