Aineistopankki | Vesien tila ja kunnostus | Tietokortti | Suomi

Biologisten muuttujien laskentapohjat

Tietokortti sisältää vesienhoidossa käytettyjen biologisten muuttujien laskentapohjat ja niiden käyttöohjeet.

Ekologisen tilan luokittelussa biologisen tilan arviointi perustuu laatutekijäkohtaisiin muuttujiin (indekseihin) ja niiden ekologisiin laatusuhteisiin. Vesienhoidon kolmannelle luokittelukierroksella käytetyt indeksiarvot ja ekologiset laatusuhteet laskettiin ja koottiin keskitetysti Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE). Työn toteutus on kuvattu oppaassa ”Pintavesien tilan luokittelu ja arviointiperusteet” (Suomen ympäristökeskuksen raportteja 37/2019).

Tästä tietokortista löytyvät jokien ja järvien pohjaeläinten muuttujien laskentaa varten laaditut laskentapohjat ja niiden käyttöohjeet. Laskentapohjat on laadittu SYKEssä apuvälineeksi yksittäisten biologisten aineistojen käsittelyyn, ja niitä voivat käyttää esimerkiksi ELY-keskukset, velvoitetarkkailua suorittavat konsultit ja vesiensuojeluyhdistykset. Laskentapohjat noudattavat vesienhoidon toisen luokittelukierroksen kriteeristöä, joka pääsääntöisesti vastaa kolmannen kierroksen kriteeristöä.

Ladattavat laskentapohjat

Excel-laskentapohjien avulla voidaan laskea jokien ja järvien pohjaeläimistön tilan luokittelun muuttujat. Jokien, järvisyvänteiden (profundaali) ja järvien rantavyöhykkeen (litoraali) pohjaeläimistölle on kullekin oma laskentapohjansa. On suositeltavaa lukea ohjedokumentti ennen laskentapohjien käyttöä.

Julkaisija:

Suomen ympäristökeskus SYKE