Aineistopankki | Vesihuolto | Tietokortti | Suomi

Vesihuollon tietojärjestelmä (VEETI) – ohjeita tiedontuottajille

Mikäli vesihuoltolaitoksella on kunnan vahvistama toiminta-alue, tulee VEETI-tietojärjestelmä ottaa käyttöön. VEETIn käyttäminen koskee myös vesihuollon tukkulaitoksia ja jätevedenkäsittelylaitoksia. VEETI-tietojärjestelmä on vesihuoltolakiin perustuva, joten sen käyttäminen ei ole vapaavalintaista.

VEETIin kerätään vuosittain keskeisimmät tiedot ja tunnusluvut Suomen vesihuoltolaitoksilta. Tiedot tallennetaan raportointivuotta seuraavan huhtikuun loppuun mennessä. VEETI tietojärjestelmään vesihuoltolaitokset voivat tuottaa tietoa ja hyödyntää tietoa omassa toiminnassa, seurannassa ja eri vertailuissa, sekä raporttikäytössä. Lisäksi viranomaiset saavat tietojärjestelmästä tietoja vesihuoltotoiminnasta ja tiedot ovat myös muiden eri sidosryhmien hyödynnettävissä.

Käyttöohjeet

Avoin rajapinta

VEETI-tietojärjestelmään on tehty avoin rajapinta, jossa on saatavilla muu kuin käyttörajoitettu tietosisältö. Käyttörajoitettua tietoa on kaikki henkilöihin ja paikkatietoon liittyvä tieto.

Vesihuoltolaitosten raportit

VEETI-tietojärjestelmästä kootaan julkiset raportit vuosittain.